Missie en doelstelling

Missie Inloophuis Koffie Enzo

Door inwoners en eventueel organisaties binnen de gemeente Zuidplas aan elkaar te verbinden wil Inloophuis Koffie Enzo een bijdrage leveren aan het vergroten van zelfredzaamheid en betrokkenheid van burgers bij de samenleving.

Doelstelling

De doelstelling van Inloophuis Koffie Enzo is het terugdringen van veel kleine en grote nood binnen Nieuwerkerk aan den Ijssel, zowel op materieel als sociaal terrein. Daarnaast wil het beter zicht krijgen op veel verborgen leed en zorg, zodat ook daar ondersteuning geboden kan worden.

Hoe wordt de doelstelling bereikt?

Door middel van een laagdrempelig inloophuis waar wij:

  1. Bewoners informeel met elkaar in contact brengen
  2. Een luisterend oor bieden en aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben
  3. Boeken aanbieden
  4. Vraag en aanbod bij elkaar brengen bij praktische en sociale hulpvragen
  5. Doorverwijzen waar nodig naar de informele en formele zorg binnen de gemeente Zuidplas
  6. In voor- en najaar een kinderkleding beurs organiseren in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties.

Reacties zijn gesloten.