ANBI status

Stichting Inloophuis Koffie Enzo heeft vanaf 24 september 2016 een ANBI-status. Dit houdt in dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Om aangewezen te worden als ANBI is het nodig om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moeten wij ons onder meer voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Verder hebben we met het geheel van onze activiteiten geen winstoogmerk en voldoen onze vrijwilligers aan de integriteitseisen.

De stichting maakt gebruik van de vrijwilligersvergoeding, maar heeft geen betaalde werknemers. Ook hebben onze bestuurders geen eigen belang in de stichting. Bij eventuele opheffing van de stichting worden overgebleven gelden aan een soortgelijke organisatie met ANBI-status gedoneerd.

Jaarrekening

Ieder jaar publiceert het Inloophuis een jaarrekening.

Download hier de jaarrekening 2018

Gegevens

Een overzicht van de wijze waarop het Inloophuis de activiteiten uitvoert vind je in ons beleidsplan.

  • Bezoekadres: Kerklaan 98 (Oude Dorp), Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Postadres: Kerklaan 98, Nieuwerkerk aan den IJssel
  • RSIN: 855558982
  • IBAN-Rekeningnummer: NL 13 SNSB 0926 0988 88
  • KvK-nummer: 64189155

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.