Vacature Stichting Inloophuis Koffie Enzo

Bestuurslid Financiën (M/V)

We zoeken per 1 januari 2020 een bestuurslid. Die zich betrokken voelt bij de missie en doelstelling van onze stichting (zie website ) en mee wil helpen hier vorm aan te geven. Gezien de samenstelling van ons bestuur gaat onze voorkeur uit naar een vrouw.

Het collegiale bestuur van de stichting bestaat uit een team van 5 personen. Onze penningmeester, die vanaf het begin bij ons inloophuis is betrokken, wil graag haar taak overdragen aan een nieuw te benoemen bestuurslid.

We zoeken iemand die het financiële beleid zelfstandig kan vormgeven en uitvoeren. Kennis en ervaring op dit terrein is noodzakelijk. Van alle bestuursleden wordt een VOG verwacht.

Het bestuur vergadert 6-8 per jaar in de avond en leden nemen soms deel aan bijeenkomsten van de vrijwilligers. Ook wordt verwacht dat op open dagen van het Inloophuis (Koningsdag, Kerstmarkt) men indien mogelijk een moment aanwezig is.

We schatten de tijdsbesteding op gemiddeld 4 – 8 uur per maand.

Je interesse voor deze functie kan je kenbaar maken aan het bestuur.

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Henk Ockerse;         06 5180 6083 Voorzitter

Henk van der Meer 06 1298 8709 Secretaris;

Marlies Slings          06 2605 6740 Penningmeester

Binnen de Stichting en het Inloophuis Koffie Enzo werken we uitsluitend met vrijwilligers.

Sollicitatie kan men richten aan:

Stichting Inloophuis Koffie Enzo; t.a.v. bestuur

Kerklaan 98, 2912 CL Nieuwerkerk aan den IJssel

E-mail adres:

Reacties zijn gesloten.